PEKO- eli pelastuskoiralajeja on neljä: raunio (PERA), haku (PEHA), jälki (PEJÄ) sekä jo viranomaistason koirille tarkoitettu meri- ja järvipelastus (PEME). Näistä jokaista lajia harjoitellaan pelastuskoiralla erikseen. Todellisissa etsinnöissä koira käyttää kaikkia oppimiaan taitoja kadonneen löytämiseksi.

Pelastuskoira voi suorittaa tarvittavat kokeet kansallisissa pelastuskoirakokeissa tai kansainvälisten koesääntöjen mukaan järjestetyissä IPOR-kokeissa.

Kansallinen PEKO-koe käsittää tottelevaisuusosuuden ja maasto-osuuden. Rauniokokeeseen kuuluu lisäksi ns. ketteryysosuus, jossa arvioidaan koiran liikkuminen erilaisilla telineillä ja epämiellyttävillä alustoilla. IPOR-kokeissa suoritetaan aina ennen maasto-osuutta yhdistetty tottelevaisuus- ja ketterysosuus.

Kansallisissa pelastuskoirakokeissa ei koesuorituksista anneta pisteitä vaan tuomari arvioi koiran suorituksen joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Kansallisissa pelastuskoirakokeissa ei myöskään jaeta koulutustunnuksia. Kansainvälisessä IPOR -kokeiden koulutustunnukset ovat: RH-E = soveltuvuuskoe, RH-T A/B = IPOR rauniokoe, RH-F-A/B = IPOR jälkikoe, RH-FL-A/B = IPOR -hakukoe.

Kokeisiin saavat osallistua kaiken rotuiset koirat, myös x-rotuiset, joiden tulee kuitenkin olla merkitty Kennelliiton omistajarekisteriin. PEME-kokeeseen saavat osallistua viranomaistason koirat.

Lisätietoa PEKO-kokeista saa SPKL:n Pelastuskoirakoeohjeesta.